This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ÅF förvärvar VVS-Byrån

ÅF förvärvade per den 1 januari 2016 samtliga aktier i VVS-Byrån i Växjö AB.

Förvärvet av VVS-Byrån förstärker ÅFs erbjudande inom fastighetsrelaterade projekteringstjänster i sydöstra Sverige.Det Växjöbaserade företaget  med 9 medarbetare arbetar framför allt med konstruktion av VVS- och  kyllösningar samt energieffektivisering för kommersiella fastigheter,  vårdbyggnader, industrilokaler, skolor och bostäder.

”Detta är ett viktigt förvärv för vår fortsatta expansion i Växjö och sydöstra  Sverige”, kommenterar Björn Qvist, ÅFs affärsområdeschef Buildings.  ”Samgåendet med VVS-Byrån kommer att förstärka vår lokala kapacitet för  större helhetsåtaganden mot byggsektorn i regionen – vi känner varandra  väl sedan tidigare och jobbar redan tillsammans i flera uppdrag. De har  duktiga medarbetare och ett gott renommé bland sina kunder”, säger Jonas Lindqvist som är ÅF Buildings marknadsområdeschef i Växjö.

”Växjö-regionen är en av Sveriges mer expansiva, med stora planerade investeringar inom bostäder, skolor, vårdbyggnader och infrastruktur. Genom samgåendet med ÅF kan vi ännu bättre stödja våra befintliga kunder inom fler  teknikslag än VVS, samtidigt som vi får tillgång till en betydligt  större kundbas. Vår spetskompetens inom medicinska gaser är efterfrågad i ÅFs många sjukhusprojekt. Det här känns riktigt spännande!” avslutar  Jörgen Ottman, VD på VVS-Byrån som under våren går in i rollen som  sektionschef hos ÅF i Växjö.

VVS-Byrån i Växjö integreras i  division Infrastructure, som nu ytterligare förstärker sin position som  Sveriges ledande aktör inom området.