This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ÅF förvärvar EQC

ÅF förvärvar per den 1 juni 2015 samtliga aktier i EQC Group

Samgåendet förstärker ÅFs kunderbjudande inom infrastruktur och gör verksamheten starkare lokalt på flera orter runt om i Sverige.

Det finns tydliga fördelar med ett samgående mellan ÅF och EQC. Med samgåendet förstärks vår gemensamma kompetensbas och vi kan ännu bättre möta den växande efterfrågan på tekniska konsulttjänster i infrastrukturprojekt.