This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Mål och strategi

Mål

Tillväxtmål
10 % organisk tillväxt och tilläggsförvärv
Plattformsförvärv kommer utöver

EBITA
10 % över en konjunkturcykel

Nettoskuld
Nettoskuld/EBITDA 2.5

Medarbetarmål
Bättre balans mellan könen. Ett delmål är att andelen kvinnliga chefer och andelen kvinnliga medarbetare totalt ska uppgå till minst 30 procent år 2020.

Fokusområden och hållbarhetsmål
ÅF strävar efter att bli ett mer hållbart företag. Tre övergripande fokusområden utgör basen för företagets hållbarhetsarbete.

 • Hållbara lösningar
 • Ansvarsfulla affärer
 • Attraktiv arbetsgivare

Strategi

Tillväxt
Internationell expansion till ledande positioner

Vi kommer fortsätta att växa på våra kärnmarknader Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Tjeckien. Vi kommer också sträva efter att bli internationellt ledande inom ett flertal utvalda nischer och segment som FoU inomfordonssektorn, livsmedel och läkemedel, avancerad tillverkning, processindustri och ljusdesign.

Vi fokuserar på:

 • geografisk expansion i kärnmarknader
 • internationell tillväxt inom utvalda nischer
 • expansion inom internationella investeringsprojekt.

Värdeskapande
Affärsmodellen utvecklas för ökat värdeskapande

Vi utvecklar vår affärsmodell för att öka det värdet  som vi tillförvåra kunder. Detta innebär till exempel att utveckla våra kunderbjudanden och tillhandahålla mer paketerade lösningar och koncept, tillsammans med utvalda produkter.

Vi fokuserar på:

 • öka andelen projekt och helhetslösningar
 • tvärgående ÅF-lösningar för att möta globala drivkrafter
 • investera i och utveckla koncept och utvalda produkter
 • optimering av professionella tjänster

Verksamhet
”Operational Excellence”

Organisationen förenklas och den finansiella styrningen justeras för att skapa ett tydligt ansvar för  resultat, olika kundsegment, internationell tillväxt  och för att öka andelen projekt och helhetslösningar.

Vi fokuserar på:

 • förenklad och fokuserad organisation
 • justerad finansiell styrning
 • optimering av prissättning och inköp
 • etiskt engagemang/åtagande

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att fortsätta attrahera och rekrytera nya medarbetare samt fokusera på att utveckla och behålla alla de medarbetare som arbetar hos oss idag. 

Vi fokuserar på:

 • ledarskapsutveckling
 • medarbetarengagemang och utveckling
 • vårt arbetsgivarvarumärke
 • rekrytering och introduktion av nya medarbetare
 • mångfald och inkludering