This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Olympisk Green Advisor

Olympisk Green Advisor

Vi är stolta över att ha utsetts till Green Advisor för de olympiska kommittéerna i Finland, Norge, Sverige och Schweiz.

OS är den ultimata möjligheten för stora idrottsprestationer. Evenemanget ger också unika möjligheter att öka medvetenheten om miljön och att genomföra gröna initiativ med stort genomslag.

De olympiska ringarna är världens mest välkända varumärke och uppdraget kräver engagemang. Vårt samarbete med de nationella olympiska kommittéerna har många aspekter; i grunden ligger strategiska hållbarhetsstudier och utbildning av anställda och idrottare i hållbarhetsfrågor såsom klimatförändringar och energieffektivitet.

Som ledande företag inom ingenjörs- och konsulttjänster samt hållbarhet är vi på ÅF stolta över att kunna agera som Green Advisor åt fyra nationella olympiska kommittéer.

Arbetet med hållbar utveckling är viktigt för den olympiska rörelsen. Redan i början av 1990-talet presenterade den Internationella olympiska kommittén sin egen "Agenda 21".

De finska, norska, svenska och schweiziska olympiska kommittéerna tar nästa steg genom sitt samarbete med ÅF.

Hållbar utveckling – en förändring som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter – kräver högsta kompetens, noggrann metodik och vilja.

De olympiska kommittéerna och ÅF är aktiva inom olika områden, men har ändå mycket gemensamt. Med utgångspunkt i en stark bas av kunskap och erfarenhet förstår båda parter att kvalitet och kompetensutveckling är ett kontinuerligt ansvar i det dagliga livet.

En del i samarbetet mellan de nationella olympiska kommittéerna och ÅF som Green Advisor är att ÅF gör ett antal strategiska hållbarhetsstudier. Resultaten ska ligga till grund för en åtgärdsplan med en generell lista över mer djupgående förändringar. Listan kan ta upp allt från energieffektiva byggnader till program för läs- och skrivkunnighet bland anställda och idrottare. 

Relaterat innehåll