This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

AFRY samordnar installationsprojektering av station Korsvägen – en del av Västlänken

Västlänken är en järnväg under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Konsortiet West Link Contractors (WLC) har av Trafikverket tilldelats uppdraget att bygga deletapp Korsvägen. AFRY har anlitats av WLC att genomföra installationsprojektering av station Korsvägen, projekt E05.

Publicerad 06 oktober, 2020

Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel.

AFRY har fått i uppdrag av WLC att detaljprojektera och leverera handlingar för teknikdisciplinerna VA, VVS, el/tele samt styr och övervakning. Arbetet påbörjades i september och beräknas vara klart hösten 2021. Ca 35 personer kommer att arbeta med projektet från AFRYs sida.

Korsvägen är redan idag en stor knutpunkt för kollektivtrafik. Station Korsvägen kommer att byggas under jord med tre entréer, mellanplan, två plattformar och fyra spår. På mellanplanet byggs ett cykelgarage och det kommer även att finnas ytor för butiker och service.

– Det är fantastiskt roligt att vi har fått förtroendet att samordna alla dessa teknikdiscipliner. Västlänken kommer att göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Vi är stolta över att bidra till hållbart resande i Göteborg, säger Anders Nilsson, projektansvarig för station Korsvägen på AFRY.

Västlänken beräknas vara klar för trafik år 2026.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)


AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Nyman, global presschef
070–646 95 55

Ladda ner/öppna som fil: