This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

AFRY och GRK implementerar ny spårväg i Helsingfors

Helsingfors stad har tilldelat ett konsortium bestående av AFRY och byggföretaget GRK att designa och uppföra en del av ett nytt spårvägsprojekt i Helsingfors. Projektet inkluderar spårvägsförbindelsen mellan Fiskehamnen och Böle. Dessutom tillkommer design- och byggarbete av gator, parker och kommunaltekniska tjänster. Spårvägslinjen kommer att förbättra Helsingfors hållbara spårvägsnätverk och är i linje med Helsingfors vision om att vara den mest funktionella staden i världen.

Publicerad 08 april, 2020

Projektet utförs med hjälp av en projektallians, och är uppdelat i två delar. Konsortiet som består av AFRY Finland Oy, GRK Infra Oy och GRK Rail Oy har tilldelats den andra delen. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med kunden Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) och det konsortium som ansvarar för den första delen.

– Projektet bidrar till stadens utveckling och utvidgar det hållbara mobilitetsnätverket. Jag välkomnar alla till den här gemensamma projektresan från Fiskehamnen till Böle, säger Mikko Asikainen, projektledare, HST.

Utvecklingsfasen är tänkt att påbörjas i början av maj, då den slutliga omfattningen och implementeringen kommer att vara planerad, liksom kostnadsmål och incentivsystem. Beslutet om att inleda implementeringsfasen fattas under våren 2021.

– Vi är stolta över att vara med och skapa framtidens stad och dess trafiklösningar i Helsingfors. Projektet är en perfekt fortsättning till AFRYs tidigare spårvägsprojekt som gör städer ännu bättre att leva i, säger Mikko Inkala, chef för AFRYs transportverksamhet i Finland.

Den nya spårvägslinjen kommer att bidra till Helsingfors transportinfrastruktur och hållbara spårvägsnätverk, som står i konstant utveckling. Den nya linjen kopplar samman Fiskehamnen och Böle på ett smidigt sätt, och kommer även att länka samman spårväg, tunnelbana och tågnätverk med varandra.

Den nya spårvägslinjen planeras att tas i bruk hösten 2024.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nyman, presschef
070-646 95 55

Mikko Inkala, chef för AFRYs transportverksamhet i Finland
+358 40 716 91 33

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

Ladda ner/öppna som fil: