This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Förändring av antal aktier och röster i ÅF Pöyry AB

Publicerad 30 augusti, 2019

Det tredje tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 har genomförts i augusti 2019. Genom konverteringen har antalet B-aktier och röster ökat med 97 669 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290   336 A-aktier: 4 290   336
B-aktier: 108 457 694 B-aktier: 108 555 363  
S:a aktier: 112   748 030 S:a aktier: 112 845 699  
S:a röster: 151   361 054 S:a röster:    151 458 723  

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i bolaget inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Dahlgren, Associate General Counsel
+46 10 50 50 446

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 augusti 2019 kl. 09:00.

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Ladda ner/öppna som fil: