This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Förändring av antal aktier och röster i ÅF Pöyry AB

Publicerad 28 juni, 2019

Det första tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 har genomförts i juni 2019. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 423 906 st.

Före konverteringen:

A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 107 918 180
S:a aktier: 112 208 516
Röster: 150 821 540

Efter konverteringen:

A-aktier:    4 290 336  
B-aktier: 108 342 086  
S:a aktier: 112 632 422  
Röster: 151 245 446  

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Dahlgren, Associate General Counsel
+46 10 50 50 446

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 28 juni 2019 kl. 09:00.

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Ladda ner/öppna som fil: