This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Förändring av antal aktier och röster i ÅF Pöyry AB (publ)

Publicerad 30 april, 2019

Den företrädesemission som beslutades om med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2019 har genomförts i april 2019. Genom företrädesemissionen har antalet A-aktier ökat med 1 072 584 st., antalet B-aktier ökat med 26 979 545 st. och antalet röster ökat med 37 705 385 st.

Före företrädesemissionen:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 80 938 635
S:a aktier: 84 156 387
Röster: 113 116 155

Efter företrädesemissionen:

A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 107 918 180
S:a aktier: 112 208 516
Röster: 150 821 540

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 april 2019 kl. 17:00.

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

För mer information:
Rickard Dahlgren, Associate General Counsel, +46 10 50 50 446

Ladda ner/öppna som fil: