This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF tilldelas uppdrag för att öka kapaciteten på godsstråket genom Bergslagen

På uppdrag av Trafikverket ska ÅF projektera förfrågningsunderlag för totalentreprenader och leverera byggplatsuppföljning för Hallsberg – Degerön, en del av godsstråket genom Bergslagen, till ett uppskattat värde av 65 MSEK.

Publicerad 01 mars, 2019

Godsstråket genom Bergslagen går från Storvik via Hallsberg till Mjölby. Ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk som domineras av godstrafik men även har viss persontrafik.

Syftet med dubbelspårsutbyggnaden är att öka kapaciteten, uppnå god punktlighet samt förbättra säkerheten efter sträckan.

”Vi är glada över att få medverka i förbättringen av godstrafiken i Bergslagen. Vi tar fram förfrågningsunderlag för totalentreprenader, och bidrar även med vår expertis under själva byggandet,” säger Malin Frenning, divisionschef för Infrastructure på ÅF.

Godsstråkets delsträckor Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan–Degerön löper genom Örebro län och Östergötlands län. Sammanlagt cirka 15 kilometer järnväg som ska byggas ut med dubbelspår, en bergtunnel, nya växlar samt el- och signalsystem. Därutöver byggs två vägbroar och fem järnvägsbroar.

Uppdraget förväntas löpa fram till december 2024 med en uppskattad budget på 65 MSEK.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

ÅF Pöyry is a leading company within engineering, design and advisory services. We create sustainable solutions for the next generation through talented people and technology. We are more than 16,000 devoted experts within the fields of infrastructure, industry and energy operating across the globe to bring value to our customers and the society.

Making Future.

Ladda ner/öppna som fil: