This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

Publicerad 30 november, 2018

Det sjätte tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2015 samt en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier har ägt rum i november 2018. Genom konverteringen och indragningen av aktier har antalen B-aktier och röster minskat med 823 998 st.

Före konverteringen och indragningen av aktier:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 74 982 577
S:a aktier: 78 200 329
Röster: 107 160 097

Efter konverteringen och indragningen av aktier:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 74 148 579
S:a aktier: 77 376 331
Röster: 106 336 099

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 november 2018 kl. 09:00.

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Ladda ner/öppna som fil: