This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

Publicerad 29 juni, 2018

Det första tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2015 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i juni 2018. Genom konverteringen har antalen            B-aktier och röster ökat med 502 206 st.

Före konverteringen:

A-aktier: 3   217 752
B-aktier: 75 044   113
S:a aktier: 78 261 865
Röster: 107 221 633

Efter konverteringen:

A-aktier: 3   217 752
B-aktier: 75 546 319
S:a aktier: 78 764 071
Röster: 107 723 839

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i ÅF AB (publ) inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

Corporate Communication
ÅF AB (publ) 

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 94 12 16

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 29 juni 2018 kl. 09:00.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Ladda ner/öppna som fil: