This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅFs års- och hållbarhetsredovisning för 2017 är publicerad

Från och med idag finns ÅFs års- och hållbarhetsredovisning för 2017 tillgänglig på företagets webbplats www.afconsult.com på svenska och engelska.

Publicerad 29 mars, 2018

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från och med den 20 april och kan beställas genom att maila namn och adress till info@afconsult.com.

Corporate Communication ÅF AB (publ)

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars, 2018 kl. 11.00.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Ladda ner/öppna som fil: