This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Teckningen avkonvertibelprogram 2017 för nyckelpersoner slutförd

Publicerad 13 juli, 2017

Den 25 april 2017 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram riktat till nyckelpersoner i ÅF. Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till 180,8 MSEK med en teckningskurs om 221,90 kr per aktie.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 2 036 527,50 kr och antalet aktier med 814 611 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,02 procent av kapitalet och cirka 0,75 procent av rösterna. Enligt årsstämmans beslut ska aktier motsvarande antalet nya aktier vid full konvertering återköpas och dras in före nästa årsstämma, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Corporate Communication

ÅF AB (publ) 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2017 15:00 CET.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

Ladda ner/öppna som fil: