This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

 

Publicerad 28 februari, 2017

Det åttonde tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2013 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i februari 2017                      .

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 913 753 och antalet röster till 107 873 521. Genom konverteringen har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 99 800. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 79 013 553, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 795 801 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 973 321.

Corporate Communication
ÅF AB (publ) 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktperson försorg, den 28 februari 2017 kl. 09:00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Ladda ner/öppna som fil: