This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Studio 1 vann Kasper Salin-priset 2016 - ÅFs akustiker medverkade

Kasper Salin-priset 2016 har tilldelats Studio 1 i Örgryte Torp, Göteborg. Här har ÅF ansvarat för att skapa en god ljudmiljö.

Publicerad 30 november, 2016

Kasper Salin-priset 2016 har tilldelats Studio 1 i Örgryte Torp, Göteborg. Här har ÅF ansvarat för att skapa en god ljudmiljö.

ÅFs akustiker har varit involverade i projektet från ett tidigt skede, tillsammans med HSB, Johannes Norlander arkitektur och PEAB. Byggnadens entréer och bostäder håller hög ljudklass och utemiljön är anpassad efter omgivningens ljudnivåer. Målet var att dämpa bullret från trafiken i närheten och samtidigt framhäva ljudmiljön från Delsjöns naturreservat. De akustiska åtgärder som genomförts påverkar helhetsintrycket av byggnaden positivt.

Stadsdelen Örgryte Torp utanför Göteborg växer fram i ett område med såväl äldre bostäder som naturområden och parkmark. Genom skicklig rumsgestaltning och materialbehandling – huvudsakligen svartbränt tegel – formas byggnadernas tydliga och koncentrerade karaktär i nära samspel med platsen. För de boende skapas värden som håller över tid, såsom entréplanets sociala och välkomnande ytor; den tydliga ordningen mellan gemensamt och privat; bostädernas rum som lyfts av vackert dagsljus och får utblickar i flera väderstreck.

ÅF är ledande i Skandinavien inom ljuddesign, både för inom- och utomhusmiljöer, och arbetar ofta mot miljöklassningssystem.

Juryns omdöme:
För en förebildligt väl utformad vardagsarkitektur, i nära samarbete mellan arkitekt och byggherre. Skicklig och inlevelsefull gestaltning av rum och materialbehandling, både i den lilla och stora skalan, har medvetet getts en central plats. Studio 1 är bostadshus med kvaliteter som varar länge.

Fakta:
Ansvarig arkitekt: arkitekt MSA Johannes Norlander, Johannes Norlander arkitektur
Beställare/byggherre: HSB
Program: Flerbostadshus
Byggår: 2016
Adress: Örgryte Torp

För mer information kontakta:
Mats Hammarqvist Ljud & Vibrationer
+46 10 505 84 33
mats.hammarqvist@afconsult.com