This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF vinner ramavtal med Stockholm Stad Trafik- och Exploateringskontor

ÅF har tecknat ett ramavtal med Stockholm Stad Trafik- och Exploateringskontor. Stockholms Trafikkontor ansvarar för förvaltning, drift och underhåll samt investeringar i stadens gator, vägar och torg. Exploateringskontoret ansvarar för stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden.

Publicerad 04 februari, 2016

ÅF har tecknat ett ramavtal med Stockholm Stad Trafik- och Exploateringskontor. Stockholms Trafikkontor ansvarar för förvaltning, drift och underhåll samt investeringar i stadens gator, vägar och torg. Exploateringskontoret ansvarar för stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden.

Ramavtalet avser kalkylberäkningar för anläggningsarbeten i statsmiljö från programskedet till och med färdigt förfrågningsunderlag.

– Leverantören ska kunna tillhandahålla kontroll av projekterade handlingars riktighet, samt hjälpa till med ekonomisk kontroll och uppföljning under olika projektfaser, säger Nils Matsson upphandlingsansvarig på Trafikkontoret.

ÅF står som ett av de tekniska konsultföretag som staden har tecknat ramavtal med. ÅFs ställning som primus motor inom bygg- och anläggningsekonomi har bidragit till ramavtalet.

– Vår stryka är att i samverkan med kunden skapa rätt förutsättningar för en medveten och spårbar kostnadsstyrning, effektivitet och kontroll inom byggekonomi. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet vi fått av Stockholms Stad, säger Fredrik Bolle, chef på ÅF.

För mer information kontakta:
Fredrik Bolle, ÅF, 010-505 04 58, fredrik.bolle@afconsult.com