This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF hjälper till att leverera el åt invånarna i Uganda

ÅF i Schweiz har fått ett prestigefullt uppdrag som projektledarkonsult för ett 600 MW vattenkraftverksprojekt i Karuma, Uganda som drivs av Uganda Electricity Generation Company Ltd (UEGCL).

Publicerad 22 januari, 2016

ÅF i Schweiz har fått ett prestigefullt uppdrag som projektledarkonsult för ett 600 MW vattenkraftverksprojekt i Karuma, Uganda som drivs av Uganda Electricity Generation Company Ltd (UEGCL).

Projektet ingår i UEGCL:s initiativ för att leverera el till invånarna i Uganda. När det tas i bruk 2018 kommer vattenkraftverket i Karuma att vara landets största. Kraftverket ligger vid Victoria-Nilen och består av en damm med en fördämning som avleder vattnet till ett underjordiskt kraftverkshus där sex Francisturbiner producerar el.

ÅF kommer att fungera som projektledarkonsult och tillhandahålla två erfarna projektledare som börjar i januari 2016 för att stödja UEGCL:s projektteam på plats. Två expertpaneler kommer att granska projektet och regelbundet ge expertråd. Dessutom kommer under en kort tid ett expertteam från ÅFs huvudkontor att stödja projektet och dela med sig av sin expertkunskap. Projektet kommer att löpa under 36 månader.

Detta uppdrag ligger i linje med andra projekt som nyligen har vunnits i Uganda och är ett led i ÅFs framgång och bidrag till att stödja en hållbar utveckling för energisektorn i Afrika.

För mer information, kontakta Jürgen Brommundt.