This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Stöd till stor energileverantör i Nederländerna

Sedan september 2014 har ÅF i Finland gett stöd till Eneco i egenskap av Owner’s Engineer.

Publicerad 05 februari, 2015

Sedan september 2014 har ÅF i Finland gett stöd till Eneco i egenskap av Owner’s Engineer.

Eneco utvecklar ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk som ska ligga på samma plats som det gamla kraftverket Lage Weide i Nederländerna.

Som Owner’s Engineer för Eneco fungerar ÅF i Finland som Enecos tekniska rådgivare. I ansvarsområdet ingår följande:

  • Utveckling av anläggningskonceptet för kraftvärmeverket ‑ Juha Känkänenär en framstående expert som ingår i projektet
  • Utarbetande av dokumentation till EPC-upphandling (energieffektiviseringsavtal) ‑ Peter Postpischlär en framstående expert som ingår i projektet .
  • Tekniskt stöd under EPC-upphandlingen och kontraktsförhandlingar - ÅF har ett tvärfackligt expertteam.
  • Eventuellt tekniskt stöd under projektgenomförandet och garantitiden, beroende på utgången av Enecos investeringsbeslut under 2015.

Projektet håller just nu på att förberedas för EPC-upphandlingen som beräknas lanseras i februari. Expertteamet från ÅF i Finland under ledning av projektledaren Eero Oinonen har de senaste månaderna samarbetat nära med Enecos team för att nå fram till den här viktiga milstolpen i projektet.

Eneco är en stor energileverantör i Nederländerna som distribuerar fjärrvärme till motsvarande 300 000 hushåll och företag i städer som Rotterdam, Utrecht och Haag.

För mer information om projektet, kontakta Eero Oinonen.

 

Foto: Enecos kraftverk Lage Weide i Utrecht.