This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Kontrakt på pumpkraftverk i Österrike

ÅF har tecknat kontrakt på flera miljoner euro med Pumpspeicherkraftwerk Koralm GmbH om tekniska tjänster till det pumpade vattenkraftverket i Koralm, Österrike.

Publicerad 03 juli, 2015

ÅF har tecknat kontrakt på flera miljoner euro med Pumpspeicherkraftwerk Koralm GmbH om tekniska tjänster till det pumpade vattenkraftverket i Koralm, Österrike.

Pumpkraftverket har en kapacitet på omkring 940 MW. Projektet gäller i huvudsak övre och undre reservoarer, tilloppstunnel, tillopstub, utflödeskanal, svallgalleri, underjordisk kraftstation med arbetstunnel, tunnelsystem, kraftöverföringskablar och transformatorstation.

Uppdraget inleds med en projektöversyn och genomförbarhetsstudie. Därefter utarbetas upphandlingsunderlag, ritningar och planer för vilka tjänster som behövs för den fortsatta tillsynen på plats.

Pumpkraftverket i Koralm blir det mest kraftfulla vattenkraftverket i Österrike när det så småningom tas i drift.

Det här är en mycket intressant order som löper över flera år framöver och avspeglar styrkan i ÅFs konsulttjänster inom pumpad vattenkraft.

För mer information, kontakta Dieter Müller.