This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Kerava Energia väljer Balance+

ÅFs kontor i finska Tammerfors har tecknat ett nytt Balance+ kontrakt med Kerava Energia.

Publicerad 10 juli, 2015

ÅFs kontor i finska Tammerfors har tecknat ett nytt Balance+ kontrakt med Kerava Energia.

Kerava Energia driver ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med en BFB-panna (bubblande fluidbäddpanna). Kraftvärmeverket har en värmekapacitet på 73 MW, genererar 21 MW el, avger 10 MW processvärme och 42 MW fjärrvärme.

Genom Balance+ förbättras pannans befintliga traditionella huvudreglage vilket ger högre värmeeffekt, mer kapacitet i pannan, lägre minsta belastning, minskat behov av reservkraft, ökad motståndskraft mot störningar och längre livstid för pannan.

– Tack vare Balance+ räknar vi med att kunna öka verkets effekt och optimera pannans kapacitet, förklarar kraftvärmeverkets chef Sami Kotimäki vid Kerava Energia.

Projektet inleddes med en bedömning av styrfunktionerna i mitten av 2014 som visade att det fanns en god förbättringspotential. Grundläggande ritningar för tekniska justeringar och tillämpningar påbörjas genast medan genomförandet är planerat till hösten 2015.

För mer information, kontakta Antti Toivonen.