This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

För mer information:

Publicerad 31 juli, 2015
För mer information:  
Emma Claesson, Informationschef +46 72 209 47 39

Det andra tillfället till konvertering till aktier enligt det av ÅF ABs årsstämma 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i juli 2015.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 529 473 och antalet röster till 107 489 241. Genom konverteringen i juli 2015 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 93 890. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 623 363, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 405 611 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 583 131.


Informationsavdelningen
ÅF AB (publ)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2015 klockan 08.30.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Ladda ner/öppna som fil: