This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF stärker sin position inom finanssektorn

ÅF tecknar avtal med SBAB Bank AB och stärker därmed sin position inom finanssektorn. Avtalet avser resurskonsulter samt projekt inom IT-området och löper under tre år med option på ytterligare två år.

Publicerad 11 maj, 2015

ÅF tecknar avtal med SBAB Bank AB och stärker därmed sin position inom finanssektorn. Avtalet avser resurskonsulter samt projekt inom IT-området och löper under tre år med option på ytterligare två år.


– ÅF har under de senaste åren tagit allt större affärer inom IT-området. Bank- och finanssektorn är en bransch där ÅF inte är en traditionell leverantör, men vi har för avsikt att utöka samarbetet med flertalet banker framöver. Detta samarbete betyder mycket för oss och vi är väldigt stolta över förtroendet, säger Fredrik Nylén, divisionschef för ÅF Technology.

Bank- och finanssektorn har genomgått stora förändringar de senaste åren, där digitaliseringen har varit en av de främsta utmaningarna.

– Med en förändrad omvärld måste bankerna finnas där kunderna finns med en tillgänglighet dygnet runt, året om. Det ställs höga krav på teknik, säkerhet och användarvänlighet. Här kan ÅF med sin erfarenhet, nytänkande och fokus på kundvärde komma in som en stark spelare, säger Patrick Thorén, affärsområdeschef ÅF IT Solutions.

– ÅF kompletterar vår redan befintliga leverantörskrets på ett utmärkt sätt, säger Jim Petersson, utvecklingschef SBAB Bank AB.

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden och är idag en oberoende vinstinriktad bank med ca 400 anställda.

 

För mer information:

Fredrik Nylén, Divisionschef Technology   +46 73 028 31 58
Patrick Thorén, Affärsområdeschef IT Solutions  +46 70 604 63 00