This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF levererar styrentreprenad till depån i Bro

Bro pendelstågsdepå i Stockholm är en av tre depåer i SL-trafiken och ÅFs leverans består av programmering, driftsättning och kvalitetssäkring av nytt Siemens styrsystem.

Publicerad 15 april, 2015

Bro pendelstågsdepå i Stockholm är en av tre depåer i SL-trafiken och i takt med att turtätheten ökar i Stockholm behöver depåns kapacitet för tågunderhåll ökas. Därför har man byggt fler spår, nya service- och reparationsplatser och dessutom ökat utrymmet för personal, förråd och reservdelar.

ÅFs leverans av styrentreprenad omfattar nedanstående delar för tre spårsektioner:

  • Styrsystem (Siemens Safety PLC)
  • Programmering och konfigurering
  • Driftsättning och kvalitetssäkring
  • Apparatskåp och manöverlådor med nyckelsystem
  • Funktionskontroll av personsäkerhet

För att uppnå krav på personsäkerhet vid tillträde till spårsektion utför ÅF även säkerhetsanalys av förreglingssystemet.

Projektet startades i mars 2015 och ÅFs uppdrag beräknas pågå till maj 2016. Beställare är Bravida.

För mer information kontakta Tomas Karlsson, systemsäljare automation på ÅF, 010-5053832, Tomas.Karlsson@afconsult.com