This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF har tilldelats ett EBRD-kontrakt i Jordanien

ÅF har tilldelats ett kontrakt med EBRD (European Bank of Reconstruction and Development) i Jordanien. ÅF kommer att fungera som långivarens övervakare för ett uppvärmnings- och kylningsprojekt i Abdaliregionen.

Publicerad 19 augusti, 2015

ÅF har tilldelats ett kontrakt med EBRD (European Bank of Reconstruction and Development) i Jordanien. ÅF kommer att fungera som långivarens övervakare för ett uppvärmnings- och kylningsprojekt i Abdaliregionen.


Den totala projektkostnaden uppskattas till 106 miljoner USD. EBRD-lånet är planerat att användas för att delvis finansiera EPC-avtalet (engineering, procurement, construction) på 42 miljoner USD om byggnation av anläggningen och anskaffande av utrustning. ÅFs roll som långivarens övervakare är att övervaka projektet till dess att det färdigställs om två år.

Projektet omfattar kylnings- och uppvärmningstjänster till Abdali Urban Regeneration Development (AUR) som för närvarande är under uppbyggnad i centrala Amman. AUR har tagits fram för att tillhandahålla en långsiktig, högklassig infrastruktur för företag, turism, bostäder och affärer som syftar till att förvandla Amman till ett nytt affärscentrum i regionen.

Projektet innebär uppförande av en ny permanent anläggning med en total kapacitet om 30 000 ton kylning och ca 50 000 kW uppvärmning.

För mer information, kontakta Mir-Ghaffor Hejazi-Hashemi.