This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får nytt vattenkraftuppdrag

ÅF ska förse Skogsforsens vattenkraftverk i Ätran med ny el- och kontrollutrustning. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF ansvarar för elkonstruktion, PLC-programmering, elmontage och driftsättning. Projektet startas december 2015 och pågår under hela 2016. Uppdragsgivare är E.ON.

Publicerad 03 september, 2015

ÅF ska förse Skogsforsens vattenkraftverk i Ätran med ny el- och kontrollutrustning. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF ansvarar för elkonstruktion, PLC-programmering, elmontage och driftsättning. Projektet startas december 2015 och pågår under hela 2016. Uppdragsgivare är E.ON.

Skogsforsens vattenkraftverk har två aggregat med en normal årsproduktion på cirka 30 GWh. Turbinen i ett av aggregaten ska nu renoveras och i samband med detta byts även el- och kontrollutrustningen ut.

– Bytet av el- och kontrollutrustning ställer stora krav på förberedelse och planering så att ett aggregat kan hållas i drift under en så stor del av entreprenadtiden som möjligt, säger Jack Isaksson, projektledare på ÅF.

För mer information kontakta Jack Isaksson, projektledare på ÅF, 010 505 76 80jack.isaksson@afconsult.com.