This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får nytt hållbarhetsuppdrag inom vattenkraft i Bhutan

ÅF har fått i uppdrag av Världsbanken att studera vattenkraftprojektet Mangdechhu ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. ÅFs uppdrag startar i oktober 2015 och resultatet presenteras för Världsbanken och Bhutanska myndigheter under första halvan av 2016.

Publicerad 27 oktober, 2015

ÅF har fått i uppdrag av Världsbanken att studera vattenkraftprojektet Mangdechhu ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. ÅFs uppdrag startar i oktober 2015 och resultatet presenteras för Världsbanken och Bhutanska myndigheter under första halvan av 2016.

Arbetet utförs i enlighet med ”Hydropower Sustainability Assessment Protocol” som är ett internationellt verktyg för att bedöma hållbarheten i vattenkraftprojekt ur tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Protokollet omfattar även klimatpåverkan och mänskliga rättigheter. Det finns bara elva personer ackrediterade att använda protokollet i världen, två av dessa finns på ÅF.

Vattenkraftverket befinner sig i byggfasen och beräknas tas i drift år 2018 med en effekt på 720 megawatt.

För mer information kontakta Bernt Rydgren, seniorkonsult inom miljö på ÅF, 010 505 29 03, bernt.rydgren@afconsult.com.

Läs mer:

http://www.hydrosustainability.org/