This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF blir utvald leverantör till Electrolux

ÅF har blivit en av få preferred partners vad gäller konsulttjänster till Electrolux. ÅF har sedan 2012 ramavtal med Electrolux inom R & D och levererar redan idag flertalet kompetenser, exempelvis inom produktutveckling, IT, industridesign, regelverk och verksamhetsutveckling.

Publicerad 23 april, 2015

För mer information:

Fredrik Nylén, Divisionschef Technology  +46 73 028 31 58
Cecilia Dreijer, KAM Electrolux  +46 70 378 22 90
Viktor Svensson, Sälj- och informationschef  +46 70 657 20 26

ÅF har blivit en av få preferred partners vad gäller konsulttjänster till Electrolux. ÅF har sedan 2012 ramavtal med Electrolux inom R & D och levererar redan idag flertalet kompetenser, exempelvis inom produktutveckling, IT, industridesign, regelverk och verksamhetsutveckling.

Genom det nya ramavtalet får ÅF i förlängningen tillgång till samtliga förfrågningar och ökar även möjligheten att driva fler åtaganden samt att ytterligare kunna addera värde till Electrolux.

– Electrolux är en av ÅFs nyckelkunder. Electrolux passar ÅF väldigt bra då man har en kunddriven utveckling med fokus på teknik och innovation. Genom ramavtalet har vi möjlighet att på ett tydligare sätt kunna tillhandahålla ÅFs hela erbjudande inom alla delar på Electrolux, såväl nationellt som internationellt, vilket ligger helt i linje med ÅFs strategi, säger Fredrik Nylén, divisionschef ÅF Technology.

– Vi är glada att ÅF nu är en av våra preferred partners. ÅF är ett företag som matchar oss väldigt väl när det gäller både innovation, produktutveckling, IT och hållbarhet. Dessutom är de en global leverantör, vilket är både en tillgång och styrka, säger Anders Törneld, HQ inköpschef Electrolux.