This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Avslutat utförande av värmeanläggning

ÅF fick totalåtagande att utföra fjärrvärmeanläggning efter att ha genomfört förstudie åt Lantmännen.

Publicerad 09 september, 2014

ÅF fick totalåtagande att utföra fjärrvärmeanläggning efter att ha genomfört förstudie åt Lantmännen.

I juli 2014 driftsattes anläggningen som försörjer Lantmännens spannmålsanläggning med fjärrvärme. 2012 fick Lantmännen besked om att Vattenfall i Uppsala skulle stänga ångledningen, som försörjer Akademiska Sjukhuset och Lantmännens spannmålsanläggning med värme. Lantmännen kontaktade
ÅF för utredning av vilka alternativa energikällor som fanns.

En förstudie och utredning startades och i resultatet framstod högspänd el, flytande naturgas (LNG) och fjärrvärme som de bästa alternativen. Lantmännen beslutade i samråd med ÅF att i första hand ta upp förhandlingar med Vattenfall om leverans av fjärrvärme och Lantmännen gav även ÅF i uppdrag att börja projektera och ta fram förfrågningsunderlag. Förslag lades fram från ÅF om att ÅF kunde utföra anläggningen i ett totalåtagande.

Anläggningen har stått klar sedan början av juli 2014, helt enligt plan.

Kontakt på ÅF: Bo Andersson, bo.andersson@afconsult.com