This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får order om översiktsplan för Toroslar i Turkiet

ÅF får order om översiktsplan för Toroslar Electricity Distribution Company i Turkiet.

Publicerad 16 december, 2014

ÅF får order om översiktsplan för Toroslar Electricity Distribution Company i Turkiet.

Toroslar Electricity Distribution Company är verksamt i Turkiets södra delar och når 7,7 miljoner människor. Företaget distribuerar omkring 12,5 TWh el via sitt 76 603 kvadratkilometer stora elnät. Detta motsvarar 7,3 procent av den sammanlagda elanvändningen i Turkiet.

Projektets består i huvudsak av:

  • bedömning av nätet skick,
  • matematiska modeller och analyser av nätet,
  • kriterier och riktlinjer för nätplanering,
  • spatiala och ekonometriska belastningsprognoser,
  • planer för nätet på kort och medellång sikt.

Arbetet löper över 20 månader och påbörjades i juni 2014.

Vill du ha mer information om projektet, kontakta Aybuke Tasdirek.