This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF AB: Finansiell rapportering och årsstämma 2015

För mer information: Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Publicerad 22 september, 2014


ÅF kommer att publicera finansiella rapporter vid följande tillfällen under
2015. Bokslutskommuniké för 2014 års verksamhet 10 februari

 Delårsrapport januari-mars 2015      29 april

 Rapport från årsstämman          29 april

 Delårsrapport januari-juni 2015      13 juli

 Delårsrapport januari-september 2015   23 oktober
Årsstämman äger rum den 29 april på ÅFs huvudkontor.Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Ladda ner/öppna som fil: