This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF växer ytterligare i Norge genom förvärv av Kåre Hagen

För mer information:

Publicerad 16 september, 2013
 Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure +46 70 534 64 00

 Viktor Svensson, Informationschef           +46 70 657 20 26


ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i Kåre Hagen AS baserat i Oslo, Norge.
Företaget som grundades 1961 är fokuserat på projekt- och byggledning framför
allt inom den publika sektorn (sjukhus, skolor, flygplatser, etc.) i Oslo-
regionen.

Företaget har 75 anställda och beräknas omsätta cirka 100 MNOK med god lönsamhet
under innevarande år.

Kåre Hagen förstärker ytterligare division Infrastructure och affärsenheten för
Projektledning. ÅF är en av de ledande aktörerna inom Projektledning i Norge med
200 kvalificerade anställda efter samgåendet. ÅF Advansia och Kåre Hagen känner
varandra väl och har samarbetat i projekt sedan ca 10 år. Ett exempel är det
pågående uppdraget att projektleda om- och utbyggnaden av Oslo Flygplats,
Gardermoen.

Köpeskillingen är överenskommen till 60 MNOK samt en tilläggsköpeskilling av
maximalt 56 MNOK baserad på resultatutvecklingen under 2013-2015. Förvärvet är
villkorat av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten, en process som
beräknas ta ca 3 veckor.
Förvärvet kommer att fullbordas efter prövning av den norska
konkurrensmyndigheten, vilken beräknas ta ca 3 veckor.

Informationsavdelningen

ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Ladda ner/öppna som fil: