This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF tecknar betydande konsultavtal med FMV

För mer information:

Publicerad 18 april, 2012
Johan Olsson, Divisionschef       +46 70 249 00 75

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26ÅF, i samarbete med konsultbolagen Combitech och Sjöland & Thyselius, har vunnit
ett betydande ramavtal med Försvarets Materielverk.

Det totala värdet uppskattas till cirka 700 miljoner kronor. Avtalet avser tre
år, med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år.

I avtalet ingår att leverera konsulttjänster för Försvarsmaktens Ledningssystem,
framförallt kompetens kring systemlednings- och systemarbete som krävs i de
tidiga faserna av systemutveckling samt det arbete som är systemövergripande.

I ramavtalet ingår även stöd för planerings- och definitionsarbete.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4600 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Ladda ner/öppna som fil: