This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF AB: Datum för ekonomisk information 2013

För mer information:

Publicerad 10 september, 2012
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

Bokslutskommuniké för 2012 års verksamhet 5 februari

Delårsrapport januari-mars 2013      26 april

Rapport från årsstämman          26 april

Delårsrapport januari-juni 2013      12 juli

Delårsrapport januari-september 2013   21 oktoberÅrsstämman äger rum den 26 april 2013 klockan 14.00 på ÅFs huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Thomson Reuters till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.ÅF AB

InformationsavdelningenÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är
även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 5000
medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i
hela världen.


Ladda ner/öppna som fil: