This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Anders Narvinger föreslås till ny styrelseledamot i ÅF

För mer information:

Publicerad 21 mars, 2011
Staffan Westlin, Ordförande i valberedningen
Viktor Svensson, Informationschef
                       +46 70-633 90 54

                       +46 70-657 20 26Valberedningen i ÅF AB (publ) föreslår att Anders Narvinger väljs som ny ledamot
i styrelsen. Anders Narvinger har tidigare varit VD och koncernchef för ABB
Sverige och är aktiv i flera styrelser i börsnoterade bolag. Valberedningen
motiverar sitt förslag med att "genom Anders Narvinger tillförs styrelsen
omfattande industriell och internationell erfarenhet".

Valberedningen föreslår vidare omval av Ulf Dinkelspiel som ordförande i
styrelsen, samt Patrik Enblad, Eva-Lotta Kraft, Björn O Nilsson, Helena
Skåntorp, Anders Snell och Lena Treschow Torell som ordinarie styrelseledamöter.
Jon Risfelt har avböjt omval.

Anders Narvinger är född 1948. Han har civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska
Högskola samt ekonomexamen från Uppsala Universitet. Anders Narvinger har
tidigare varit VD för ABB Sverige. Bland Anders Narvingers styrelseuppdrag kan
nämnas att han är styrelseordförande i TeliaSonera AB, Alfa Laval AB, Trelleborg
AB och Coor Service Management. Han är styrelseledamot i PernodRicard SA och JM
AB. Anders Narvinger är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt
vice styrelseordförande för svenska avdelningen av Internationella
Handelskammaren, ICC.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman i ÅF AB. Årsstämman äger rum den 2 maj, 2011, kl 17.00 på bolagets
huvudkontor i Solna.

Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag fler än 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet
och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: