This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF vinner betydande avtal med FMV

För mer information:

Publicerad 31 maj, 2011

Johan Olsson, Divisionschef Technology 070-249 00 75

Viktor Svensson, Informationschef      070-657 20 26ÅF har träffat ett avtal med FMV inom övervaknings- och
ledningssystemsintegration. För ÅF är ordern värd drygt 25 MSEK.  Avtalet
sträcker sig över 2år.

 FMV skall uppgradera sina system inom bland annat teknisk bevakning,
driftövervakningssystem, Försvarsmaktens larmcentral, utlandsstyrkan,
förbandsintegration samt insatsorganisation Helikopter.

ÅF är utsedd teknisk huvudkonsult i detta projekt och uppdraget innefattar
kompetenser inom projektledning, specifikationer för upphandling och tekniska
utredningar från ÅFs samtliga divisioner i Sverige.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Ladda ner/öppna som fil: