This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar tjeckiska CityPlan

För mer information:

Publicerad 31 oktober, 2011
 Mats Påhlsson, Divisionschef      070-534 64 00

 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


- blir totalt 200 medarbetare i Tjeckien

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i den tjeckiska teknikkonsulten CityPlan.
Bolaget, som grundades 1992, har cirka 70 medarbetare i Prag med fokus på
infrastrukturell konsultverksamhet.

CityPlan är främst specialiserat inom områdena Energi/Miljö, Transport och
Infrastrukturell Säkerhet. En tredjedel av omsättningen härrör från offentliga
investeringar i infrastruktur. CityPlan är ofta med kunderna från förstudier
till projektering till slutligt genomförande/byggnation.

CityPlan beräknas omsätta 30 MSEK för helåret 2011. Rörelsemarginalen har varit
cirka 12 procent i genomsnitt under de senaste tio åren.

Basköpeskillingen är 15 MSEK, vartill kommer en tilläggsköpeskilling baserad på
bolagets rörelseresultat för perioden 2011-2013.

ÅF blir genom förvärvet av CityPlan totalt 200 konsulter i Tjeckien, vilket gör
ÅF till en av de ledande teknikkonsulterna i landet. CityPlan kommer att
organiseras under division Infrastructure där synergierna är störst.  Övriga
verksamheter i Tjeckien ingår i division Energy.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: