This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Kommentar med anledning av handelsstopp i ÅF-aktien

För mer information:

Publicerad 10 september, 2010
Jonas Wiström, VD och Koncernchef 070-608 12 20

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26Med anledning av utfärdat handelsstopp i ÅFs- och Prevas-aktier på Nasdaq OMX
vill ÅF delge följande information:

- ÅF har övervägt ett bud på Prevas AB, men förutsättningar för ett sådant
saknas.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Ladda ner/öppna som fil: