This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Datum för ekonomisk information 2011

För mer information:

Publicerad 07 oktober, 2010
Viktor Svensson, Informationschef
070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2011 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2010 års verksamhet                 14 februari

Delårsrapport januari-mars 2011                                     2 maj

Rapport från årsstämman                                               2 maj

Delårsrapport januari-juni 2011                                       14 juli

Delårsrapport januari-september 2011                             17 oktober


Bolagsstämman äger rum den 2 maj 2011 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.


ÅF AB
Informationsavdelningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: