This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF vinner ett betydande energiprojekt i Finland

För mer information:

Publicerad 03 mars, 2010
Eero Auranne, Divisionchef                                  +358 403 485 120

Viktor Svensson, Informationschef                     070-657 20 26


ÅF har vunnit ett betydande energikontrakt i Finland avseende konstruktion samt
projektledningstjänster vid uppbyggnaden av en ny kraftvärmeanläggning i staden
Uleåborg i norra Finland. Det lokala energiföretaget, Uleåborgs Energi, utsåg ÅF
till huvudkonsult för projektet genom en offentlig upphandlingsprocess.För ÅF är ordern värd ett par miljoner Euro.Kraftverket är ett så kallat "waste-to-energy kraftverk", där el genereras från
avfall från hushåll och industri. Projektet genomförs huvudsakligen av ÅF
Finland, men med stöd från ÅFs international resursbas inom energi- och
miljöområdet.Detta är den första moderna avfallsförbränningsanläggningen som byggs i norra
Finland. Anläggningen, som planeras tas i bruk år 2012, kommer att kunna
omvandla 120 000 ton avfall per år till antingen 30 MW el eller 50 MW fjärrvärme
för närområdet.


Informationsavdelningen

ÅF AB
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är
även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500
medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i
hela världen.


Ladda ner/öppna som fil: