This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF: ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER MED ANLEDNING AV PRESTATIONSBASERAT AKTIEPROGRAM 2009

Publicerad 03 november, 2009
För mer information:


Jonas Ågrup, CFO          070-333 04 95
Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26


På årsstämman i ÅF den 5 maj 2009 bemyndigades styrelsen att under
perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst 270 000 egna aktier
av serie B.

Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att förvärva
maximalt 270 000 B-aktier, under perioden den 4 november 2009 - den 5
maj 2010. Förvärven kommer att ske kontant på OMX Nordic Exchange
Stockholm till ett pris per aktie motsvarande det vid var tid
registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med
anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram
2009".

ÅF äger idag 82 000 egna B-aktier.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: