This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF - Information om anslutning till ÅFs aktieprogram till ledande befattningshavare

Publicerad 22 september, 2009
För mer information:

Jonas Ågrup, Ekonomichef          070-333 04 95
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


Vid årsstämman i ÅF AB den 5 maj 2009 fattades beslut om ett
prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 160
nyckelpersoner inklusive VD.

Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin
bruttolön för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under
en 12 månaders period från det att programmet införts. Vid
anmälningsperiodens slut hade 110 ledande befattningshavare anmält
intresse för köp av cirka 23 400 aktier för hela 2009 års program.

I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut
kommer cirka 99 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2012
samt 2013, till deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning
av vinst per aktie motsvarade 0,6 procent.

Information angående det fullständiga förslaget återfinns på ÅF ABs
hemsida: www.afconsult.com.

Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och
lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och
vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande
aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår
bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela
världen.

Ladda ner/öppna som fil: