This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF - Datum för ekonomisk information 2010

Publicerad 14 september, 2009
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef
             070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2010 att lämnas enligt
följande:Bokslutskommuniké för 2009 års verksamhet 17 februari

Delårsrapport januari-mars 2010      5 maj

Rapport från årsstämman          5 maj

Delårsrapport januari-juni 2010      14 juli

Delårsrapport januari-september 2010   21 oktoberBolagsstämman äger rum den 5 maj 2010 klockan 17.00 på ÅFs
huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.ÅF AB
Informationsavdelningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: