This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF vinner betydande order från Stockholm Vatten

Publicerad 02 juli, 2008

För mer information:


Per Magnusson, Divisionschef

070-676 64 26
Viktor Svensson, Informationschef

070-657 20 26
Bengt Göran Hellström, projektledare, Stockholm Vatten

08-522 124 80


ÅF har vunnit en betydande order av Stockholm Vatten VA AB, som avser byta ut befintliga styrsystem vid reningsverken i Henriksdal och Bromma.

Ordern är för ÅF värd cirka 125 MSEK.

ÅFs projekt innefattar leverans av ny styrsystemutrustning samt ingenjörskompetens innebärande kartering, hårdvarukonstruktion, dokumentation, programkonfiguration, programmering, provning och idrifttagning.

ÅFs arbete kommer att genomföras i ett 15-tal etapper och skall vara slutfört till våren 2012.


ÅF AB
Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.