This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar Proplate IT

För mer information:

Publicerad 19 februari, 2008
Mats Nilsson, Affärsområdeschef            076-112 01 41
Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26


ÅF, genom division System, förvärvar konsultrörelsen Proplate IT med
22 medarbetare i Karlskoga, Örebro och Karlstad.

Proplate IT är ett väl etablerat konsultföretag som erbjuder
kvalificerade IT-tjänster för svensk industri. Största kunden är
Outukompu.

Proplate IT i Karlstad är vidare en ledande leverantör av tjänster
för affärssystemet Microsoft AX.

Genom förvärvet förstärker division System sin ställning som ett av
de ledande IT-konsultföretagen i mellansverige med totalt närmare 100
medarbetare i regionen.


Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag närmare 4 000 medarbetare.
Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i
hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: