This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar Kvalitetsteknik NDT AB

Publicerad 24 april, 2008
För mer information:         
                   
Jörgen Backersgård, VD ÅF-Kontroll 070-374 17 10
Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26

 
ÅF, genom ÅF-Kontroll, förvärvar 100 % av aktierna i Kvalitetsteknik
NDT AB som
är Sveriges fjärde största tekniska kontrollföretag.
 
Kvalitetsteknik med 30 medarbetare har kontor i Trollhättan,
Stenungsund, Lysekil och Mönsterås. Verksamheten är huvudsakligen
inriktad på oförstörande provning.
 "Kvalitetsteknik passar ÅF-Kontroll perfekt, geografiskt och
kompetensmässigt. Jag ser goda möjligheter till intäktssynergier"
säger Jörgen Backersgård, VD för ÅF-Kontroll.
 
I och med förvärvet förstärker ÅF-Kontroll sin ställning på marknaden
och blir nu den ledande aktören inom verksamhetsområdet oförstörande
provning i Sverige.
 "Vi kan nu erbjuda Kvalitetstekniks kunder ÅF-Kontrolls
besiktningstjänster och deras kunskap inom avancerad oförstörande
provning. Våra gemensamma kärnvärderingar kommer att ge en positiv
utveckling både för våra medarbetare och våra kunder", säger
Kvalitetstekniks VD, Sven Severin.
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: