This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar BBK

Publicerad 05 juni, 2008
För mer information:

Åke Rosenius, Divisionschef               070-636 94
71
Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26ÅF, genom division Infrastruktur, förvärvar teknikkonsultföretaget
BergByggKonsult AB (BBK) med 12 medarbetare i Stockholm.

BBK har specialistkompetens inom bergteknik, bergmekanik, geoteknisk
instrumentering och 3D-laserskanning. Företagets medarbetare arbetar
framförallt med förundersökningar, projektering, byggkontroll samt
byggledning. Objekten är ofta undermarksutrymmen som tunnlar och
bergrum samt berggrundade anläggningar på ytan.

Bland BBKs kunder finns Svensk Kärnbränslehantering, SKB, Banverket,
SL, Vägverket, Vattenfall och Fortifikationsverket.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: