This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar BBK

Publicerad 05 juni, 2008

För mer information:

Åke Rosenius, Divisionschef 070-636 94 71
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26
ÅF, genom division Infrastruktur, förvärvar teknikkonsultföretaget BergByggKonsult AB (BBK) med 12 medarbetare i Stockholm.

BBK har specialistkompetens inom bergteknik, bergmekanik, geoteknisk instrumentering och 3D-laserskanning. Företagets medarbetare arbetar framförallt med förundersökningar, projektering, byggkontroll samt byggledning. Objekten är ofta undermarksutrymmen som tunnlar och bergrum samt berggrundade anläggningar på ytan.

Bland BBKs kunder finns Svensk Kärnbränslehantering, SKB, Banverket, SL, Vägverket, Vattenfall och Fortifikationsverket.

Informationsavdelningen
ÅF AB