This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF - Datum för ekonomisk information 2009

Publicerad 19 september, 2008
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef         070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2009 att lämnas enligt
följande:Bokslutskommuniké för 2008 års verksamhet                17
                                    februari
Delårsrapport januari-mars 2009                     5 maj

Rapport från årsstämman                         5 maj

Delårsrapport januari-juni 2009                     17 juli

Delårsrapport januari-september 2009                  21
                                    oktoberBolagsstämman äger rum den 5 maj 2009 klockan 17.00 på ÅFs
huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.ÅF AB
Informationsavdelningen

Ladda ner/öppna som fil: