This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Finansiella mål för ÅF-koncernen

Publicerad 21 augusti, 2007
Styrelsen i AB Ångpanneföreningen har formulerat övergripande finansiella mål enligt följande: ÅF skall vara mest lönsamt av de närmaste jämförelsebolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal, EBIT, på minst 10 procent över en konjunkturcykel.
ÅF skall över tid vara nettoskuldsatt. Nettoskulden skall ej överstiga 40 procent av eget kapital.
Det tidigare formulerade tillväxtmålet, som innebär att ÅF skall omsätta minst 5 miljarder kronor år 2010, ligger fast.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen För mer information: Jonas Wiström, VD 010-505 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 010-505 12 01/ 070-657 20 26 ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.